Menu
• Indhold

Lexin Billedtema

Lexin Billedtema er et flersprogligt interaktivt lyd- og billedordbogsmateriale, som er beregnet til at understøtte indlæring af dansk.

Lexin Billedtema

Programmet tilbyder ca. 1800 ord, som er illustreret på en række tegninger, der er fordelt på 31 temaer, og i flere af temaerne er der yderligere op til 5 undertemaer.

Vælg et sprog i menuen til venstre.
Herved startes programmet med mulighed for at se tegningerne beskrevet på 3 forskellige sprog. 2 af sprogene vil altid være dansk og engelsk.

I menuen vælges det tema, der skal arbejdes med, og på fanebladene øverst kan man vælge sprog

Når man klikker på et ord eller på et element i en tegning, vil sammenhængen mellem ord og tegning blive vist - samtidigt med at ordet læses højt på computeren.

Lexin Billedtema er udviklet i Sverige af Myndigheten för skolutveckling, avdelningen för utveckling.
Den danske version er udviklet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration af UNI•C.

 

Om

Arabiske sprogstøtte (Arabic language support)

Sider med arabiske tegnsæt kræver installation af arabisk sprogstøtte. Læs mere her …
Pages with arabic character set needs installation of arabic language support. Read more here …